• /  
  • Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

1. Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke prikupljamo isključivo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u obrasce na našim mrežnim stranicama http://saratrans.eu

ili putem (elektroničke) pošte koju nam dostavljate. Dostavljanjem osobnih podataka dajete suglasnost SARA TRANS d.o.o. da obrađuje Vaše osobne podatke u granicama Vašeg upita/zahtjeva. Informacije o Vašim drugim pravima nalaze se u nastavku ovog teksta. Druge osobne podatke, poput podataka koji se odnose na zapošljavanje prikupljamo izravno od Vas, putem obrazaca ili uvidom u dokumente koje nam dostavite.

2. Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?

a) Vaše osnovne osobne podatke (ime, prezime i mjesto prebivališta) i podatke za komunikaciju (adresu, adresu elektroničke pošte i telefon),

b) Podatke koje nam dostavljate uz upite, zahtjeve te prijave za zapošljavanje bilo da se radi o podacima iz priloženih dokumenata ili podacima koji se nalaze u samom upitu/zahtjevu.

3. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:

a) ako ste nam dali suglasnost za to (suglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati);

b) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza SARA TRANS d.o.o.

c) ako smo to po zakonu obvezni (npr. odgovaranje na prigovor i sl.)

d) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava SARA TRANS d.o.o.

4. Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?

Obratiti se možete našem službeniku za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte email hidden; JavaScript is required.

5. Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu odgovaranja na Vaše upite i zahtjeve te ocjene potencijalnih zaposlenika.

6. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

U razdoblju prilagodbe koji nam je ostavljen od trenutka donošenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka do trenutka kada se ona počinje primjenjivati poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Svi naši poslovni partneri ugovorom su se obvezali na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki zaposlenik SARA  TRANS d.o.o. obvezan je čuvati osobne podatke koje sazna u obavljanju posla kao poslovnu tajnu.

8. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađuju naši zaposlenici u svrhu odgovaranja na Vaše upite ili slanja obavijesti o Vašem zahtjevu. U slučaju dostavljanja dokumentacije za zapošljavanje Vaše osobne podatke obrađuje naša služba za upravljanje ljudskim potencijalima.

9. Koja su Vaša prava vezano za obradu osobnih podataka?

a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.

b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas.

c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni, dobit ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.

d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka u članku 18.

e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Prigovor se podnosi putem e-pošte email hidden; JavaScript is required s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka”.

Također, ova mrežna stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići).

Upotreba kolačića (cookies)

SARA TRANS d.o.o. koristi kolačiće (cookies) – skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga saratrans.eu mrežna stranica šalje vašem pregledniku. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web lokacije i boljega korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici saratrans.eu, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama saratrans.eu).

Kolačići ne sadrže vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije korištenje mrežnom stranicom saratrans.eu. Našim kolačićima na vašem računalu ne može pristupiti neka mrežna stranica koja nije dio mrežne stranice saratrans.eu.

SARA TRANS d.o.o. isključivo prati statističku posjećenost svojih stranica radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

Zabrana kolačića

Uvijek možete blokirati upotrebu kolačića koje koristimo na našoj mrežnoj stranici http://saratrans.eu/ tako da u izborniku svog preglednika za pomoć (Help) izaberete tu opciju.